Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego z zakresu obsługi pakietu "Tekla Structures" dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie: Tekla Structures – szkolenie podstawowe – w wymiarze 3 kolejnych dni / 8 godzin dzienne, dla 2 grup liczących po 12 osób – studentów studiów stacjonarnych WBiA, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 12:00


» Location

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Kielce 25-314
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Training

» Buyer data

Politechnika Świętokrzyska
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Kielce 25-314
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in