Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń w zakresie Autodesk dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługaprzygotowania i przeprowadzeniacertyfikowanych szkoleń w zakresie Autodesk, dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 12:00


» Location

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Kielce 25-314
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Training

» Buyer data

Politechnika Świętokrzyska
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Kielce 25-314
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in