Usługa serwisowa urządzeń sieciowych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej urządzeń sieciowych wskazanych w Tabelach nr 1 – 3 Załącznika nr 1 do SIWZ, zainstalowanych w sieci komputerowej Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania, z których każde obejmuje grupę urządzeń tego samego producenta.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 12:00


» Location

Al. Niepodległości 77/85
Warszawa 00-977
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień Publicznych
Al. Niepodległości 77/85
Warszawa 00-977
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in