DOSTAWA W ROKU 2021 i 2022 OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIWATCH

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa w roku 2021 i 2022 oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kiwitach ”. Dostawy będą realizowane do kotłowni Szkoły Podstawowej w Kiwitach – 120 000l. Przewidywana całkowita szacunkowa ilość dostaw oleju opałowego wynosi 120 000 l. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczonego oleju napędowego. Dostarczany Zamawiającemu olej napędowy musi spełniać wymagania normy PN-EN 590:2013 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Rozładunek oleju będzie się odbywał przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

Kiwity 63A
Kiwity 11-106
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Szkoła Podstawowa w Kiwitach
Kiwity 63A
Kiwity 11-106
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Fuels category published on OnePlace in last 10 days.