Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, do budynków mieszkalnych i obiektów użytkowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

» Notice description

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, do budynków mieszkalnych
i obiektów użytkowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 roku, poz. 833 z późniejszymi zmianami), która realizowana będzie na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy, polegającej na sprzedaży oraz usłudze dystrybucji energii elektrycznej. Przedmiot zamówienia określają: a) zestawienie ilości punktów poboru energii elektrycznej, szacunkowego zużycia energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy 2021 roku, mocy umownej - z podziałem na grupy taryfowe oraz grupy przyłączeniowe, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ, b) wykaz budynków i obiektów zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, do których dostarczana będzie energia elektryczna, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Północna 9 B
Jaworzno 43-600
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
ul. Północna 9 B
Jaworzno 43-600
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in