Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania (części):
1. Zadanie nr 1: Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącej instalacji odgromowej dla budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie;
2. Zadanie nr 2: Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pochylni dla osób z dysfunkcją ruchu służącej do pokonania barier architektonicznych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanego przy ul. Kłopotowskiego 1/3 w Warszawie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w zakresie wymaganej dostępności.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został we Wzorach umów wraz z załącznikami, stanowiących odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia – Załącznik nr 2A (Część 1), Załącznik nr 2B (Część 2).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 11:00


» Location

Pl. Bankowy 3/5
Warszawa 00-950
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5
Warszawa 00-950
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in