DOSTAWA GUMA PEŁNA GR.5mm OLEJOODPORNA

» Notice description

TAURON Wytwarzanie S.A. - Biuro Zamówień zaprasza do złożenia oferty w rundzie IV i prosi o udzielenie maksymalnego rabatu w postępowaniu na dostawę:
1. GUMA PEŁNA GR.5mm OLEJOODPORNA 6kg
Materiał: NBR, zakres temperatur pracy: od -30°C do +70°C, twardość: 65 °Sh, gęstość: 1,35 Mg/m³. Wymagane świadectwo jakości.


1.Warunki ogólne zapytania:
Transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. - Odział Elektrownia Siersza w Trzebini. wg. Incoterms 2020,
- termin dostawy: możliwie jak najkrótszy
- termin ważności oferty: nie krótszy niż 30 dni;
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury i towaru;
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostaw;
- towar powinien być pozbawiony ukrytych wad;
- towar musi być fabrycznie nowy;
- gwarancja minimum 12 miesięcy.

2. Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzenie, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. Zastrzeżenia Zamawiającego: Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu części z przesłanej oferty
6. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta oraz Tabela wyceny.
7. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.12.2020 | 14:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Insulation materials

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in