„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w okresie od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku, ul. Dworska 150, 34-144 Izdebnik, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Wadowickiego”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych podzielonych na 13 części opisanych Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: Część I Pieczywo świeże, wyroby ciastkarskie i piekarskie, Cześć II Produkty mleczarskie,Część III Produkty wędliniarskie, Część IV Mięso wieprzowe i wołowe, Część V Drób i podroby, Część VI Jajka, Część VII Mrożonki, Część VIII Ryby mrożone i przetworzone,konserwy,Część IX Produkty przemiału ziarna skrobi i prod. skrobiowych, Część X Różne artykuły spożywcze. Część XI Oleje roślinne i zwierzęce, Część XII Owoce i warzywa, Część XIII Produkty niskobiałkowe PKU. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu zestawienia cenowego stanowiącego załącznik nr 1A do 1Ł do SIWZ nr DPS.PN.262.01.2020. Miejscem wykonania zamówienia (dostawy) będzie: - magazyn spożywczy Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144 Izdebnik , ul. Dworska 150.Częstotliwość dostawy:
Część I: codziennie od poniedziałku do soboty w godz. 4:30 - 7:00
Część II: dostawa mleka codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 4:30 - 7:00,
pozostałe artykuły 3 razy w tygodniu (dzień do uzgodnienia) w godz. 4:30 do 7:00
Część III: 2 razy w tygodniu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7:00 - 14:00, (dostawa na drugi dzień od zgłoszenia zamówienia)
Część IV: 2 razy w tygodniu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7:00 - 14:00, (dostawa na następny dzień od zgłoszenia zamówienia)
Część V: 2 razy w tygodniu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7:00 - 14:00, (dostawa na następny dzień od zgłoszenia zamówienia)
Część VI: raz w tygodniu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7:00 - 14:00, (dostawa na następny dzień od zgłoszenia zamówienia)
Część VII: 2 razy w miesiącu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7:00 - 14:00, (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia)
Część VIII: 2 razy w miesiącu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7:00 - 14:00, (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia)
Część IX: 2 razy w miesiącu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7:00 - 14:00, (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia)
Część X: . 2 razy w miesiącu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7:00 - 14:00, (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia)
Część XI: raz w tygodniu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7:00 - 14:00, (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia)
Część XII: 2 razy w tygodniu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7:00 - 14:00, (dostawa następnego dnia od zgłoszenia zamówienia)
Część XIII: raz w miesiącu (dzień do uzgodnienia) w godz. 7:00 - 14:00, (dostawa do dwóch dni od zgłoszenia zamówienia)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 09:00


» Location


Izdebnik 34-144
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku

Izdebnik 34-144
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Food products category published on OnePlace in last 10 days.