„Zimowe utrzymanie dróg gminnych miasta i gminy Wieluń” Zadanie Nr 1 - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych we wschodniej części miasta i gminy Wieluń” Zadanie Nr 2 - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w zachodniej części miasta i gminy Wieluń”

» Notice description

Przedmiot zamówienia dotyczy usług związanych z „Zimowym utrzymaniem dróg gminnych miasta i gminy Wieluń”.
1) Zadanie Nr 1 obejmuje „Zimowe utrzymanie dróg gminnych we wschodniej części miasta i gminy Wieluń”;
2) Zadanie Nr 2 obejmuje „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w zachodniej części miasta i gminy Wieluń”.
Podział miasta na część wschodnią i zachodnią przebiega wzdłuż ulicy Śląskiej, Placu Legionów, ulicy Palestranckiej w kierunku południowym i północnym do granic miasta Wielunia.
W zakres Zadania nr 1 wchodzą następujące wsie: Borowiec, Jodłowiec, Małyszyn, Masłowice, Olewin, Ruda, Sieniec, Starzenice, Urbanice, Widoradz.
W zakres Zadania nr 2 wchodzą następujące wsie: Dąbrowa, Gaszyn, Kadłub, Kurów, Piaski, Srebrnica, Turów, Nowy Świat, Bieniądzice, Rychłowice.
Zakres rzeczowy zadań:
Zadanie Nr 1:
Przez zimowe utrzymanie dróg gminnych we wschodniej części miasta i gminy Wieluń należy rozumieć: odśnieżanie i posypywanie dróg, odśnieżanie i posypywanie chodników i parkingów, wywóz śniegu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km z załadunkiem i rozładunkiem, ustawienie i demontaż rozbieralnej zasłony przeciwśnieżnej z siatki z tworzywa sztucznego (sezon 2021/2022), obserwacja stanu dróg w okresie zimowym (tj. w miesiącach styczniu, lutym, marcu i grudniu). Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia świadczenia usługi obserwacji stanu nawierzchni dróg o czym poinformuje Wykonawcę.
Zadanie Nr 2:
Przez zimowe utrzymanie dróg gminnych w zachodniej części miasta i gminy Wieluń należy rozumieć: odśnieżanie i posypywanie dróg, odśnieżanie i posypywanie chodników i parkingów, wywóz śniegu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km z załadunkiem i rozładunkiem, ustawienie i demontaż rozbieralnej zasłony przeciwśnieżnej z siatki z tworzywa sztucznego (sezon 2021/2022), obserwacja stanu dróg w okresie zimowym (tj. w miesiącach styczniu, lutym, marcu i grudniu). Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia świadczenia usługi obserwacji stanu nawierzchni dróg o czym poinformuje Wykonawcę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru usług obejmujące wymagania w zakresie sposobu wykonania usługi zimowego utrzymania dróg oraz Kosztorys ofertowy zawierający rodzaj i przewidywany zakres usługi: dla Zadania Nr 1 – określone w załączniku nr 1 A, dla Zadania Nr 2 – określone w załączniku nr 2 A.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 13:00


» Location

Plac Kazimierza Wielkiego 1
Wieluń 98-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Wieluń
Plac Kazimierza Wielkiego 1
Wieluń 98-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in