Dostawa produktów leczniczych i innych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i innych do Apteki Szpitalnej SPZOZ w Lublińcu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Sobieskiego 9
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Sobieskiego 9
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in