Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek 3D oraz oprogramowania komputerowego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, drukarek 3D oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku.
2. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych w zakresie sześciu niżej określonych części zamówienia:
1) Część II: Dostawa sprzętu komputerowego:
Zamówienie obejmuje dostawę różnego rodzaju komputerów z akcesoriami do nich, urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi, projektorów, dysków zewnętrznych, tabletów, itp.
2) Część II: Dostawa drukarek 3 D wraz z materiałami do drukowania w technologii 3D:
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne parametry jakie musi spełniać sprzęt komputerowy Zamawiający określił w specyfikacji technicznej sprzętu w kolumnie
nr III „specyfikacja techniczna sprzętu”, stanowiąca Załącznik nr 2A, 2B oraz 2C do SIWZ – Formularz cenowy – sprzęt
komputerowy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Sienkiewicza 57
Białystok 15-002
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 57
Białystok 15-002
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.