Prace porządkowe na terenach niezagospodarowanych będących we władaniu m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy w 2021 roku

» Notice description

Prace porządkowe na terenach niezagospodarowanych będących we władaniu m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy w 2021 roku.
szczegółowy opis znajduje się w SIWZ w cz. II.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.12.2020 | 12:00


» Location

02-133 Warszawa


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy
al. Krakowska 257
02-133 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in