Dostawa środków ochrony na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sprzeda Zamawiającemu, dostarczy określony w załączniku nr 1 do siwz asortyment. Transportu elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona na własny koszt i ryzyko.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Konarskiego 20
Skarżysko-Kamienna 26-110
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Powiat Skarżyski
ul. Konarskiego 20
Skarżysko-Kamienna 26-110
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in