Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

» Notice description

Przedmiotem postępowania jest:
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 13:15


» Location

Stanisława Staszica 16
Lublin 20-081
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Stanisława Staszica 16
Lublin 20-081
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Financial services category published on OnePlace in last 10 days.