„Sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości do 60 m3 do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości do 60 m3 w okresie od 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r.
Szczegółowy przedmiot zamówienia:
- dostawa paliwa odbywać się będzie sukcesywnie według aktualnych potrzeb Zamawiającego,
- dostawa odbędzie się w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania,
- dostawy paliwa będą realizowane na adres Zamawiającego tj. ul. Głowackiego 43, 24-170 Kurów w dni robocze w godzinach 8:00 do 14:00,
- paliwo będzie dostarczane w formie zamówień cząstkowych, jednorazowo w ilości od 2 m3 do 5 m3 i dostawa będzie każdorazowo poprzedzona zleceniem przez Zamawiającego,
- oferowane paliwo musi odpowiadać normie PN-EN-590 obowiązującej w dniu zamówienia,
wraz z każdą partią oleju napędowego wykonawca przekazuje:
-świadectwo jakości dostarczonej partii paliwa,
-dowód wydania paliwa do autocysterny zawierający m.in. datę dostawy, ilość paliwa w dostawie w temperaturze rzeczywistej i w temperaturze 15oC, ilość wydanego paliwa w m3, nr świadectwa jakości, gęstość paliwa masę paliwa,
-wydruk komputera autocysterny potwierdzający objętość wydanego paliwa w temperaturze rzeczywistej i temperaturze 15 oC, bieżącą temperaturę wydanego paliwa oraz datę i godzinę dostawy,
-aktualne świadectwo legalizacji instalacji pomiarowej do paliw ciekłych zamontowanej na autocysternie.
- każdorazowa dostawa produktu będzie realizowana jako plombowana dostawa pełnokomorowa.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 13:00


» Location

ul. Głowackiego 43
Kurów 24-170
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Głowackiego 43
Kurów 24-170
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in