Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne dla Powiatu Braniewskiego i jednostek organizacyjnych”

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest: Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej, majątku i ryzyk komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem numer 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony ubezpieczeniowej, określa Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Treść Wzorów Umów stanowią odpowiednio dla Zadania nr 1, 2 – Załącznik nr 6 oraz Załącznik numer 7

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 08:30


» Location

Pl. Piłsudskiego 2
Braniewo 14-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Starostwo Powiatowe
Pl. Piłsudskiego 2
Braniewo 14-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Financial services category published on OnePlace in last 10 days.