Remont budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy ulicy Ozimskiej 60B w Opolu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy ulicy Ozimskiej 60B w Opolu”. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy obejmujący: zakres, charakterystykę robót oraz parametry techniczne, został określony w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty. Określony w dokumentacji projektowej zakres robót obejmuje między innymi:
1) rozbiórkę starych posadzek i okładzin ściennych wraz z wykonaniem podkładów i izolacji;
2) niezbędne rozbiórki, wykucia i przebicia ścian i stropów;
3) Wykonanie szybu windy osobowej i towarowej;
4) Wykonanie okien połaciowych.
5) Remont elewacji wokół okien piwnicznych
6) Izolację przeciwwodną fundamentów ceglanych od strony zewnętrznej; wyposażenie obiektu w urządzenie zapewniające osuszanie budynku metodą nieinwazyjną; remont drenażu opaskowego wokół budynku, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku,
7) demontaż i wykonanie nowej instalacji co.;
8) roboty tynkarskie np.: naprawy tynków istniejących ścian, wykonanie nowych tynków, wykonanie gładzi, wykonanie nowych okładzin ściennych, obudów z płyt gipsowo-kartonowych itp.;
9) wykonanie nowych ścian wewnętrznych;
10) wykonanie nowych posadzek;
11) demontaże i rozbiórki oraz wykonanie nowych instalacji wod.–kan. wraz z białym montażem;
12) demontaż i wykonanie nowych instalacji elektrycznych, logicznych i telefonicznych (wraz z osprzętem);
13) demontaż i wykonanie instalacji zabezpieczeń technicznych instalacji antywłamaniowej, antynapadowej, kontroli dostępu, telewizji dozorowej itp.;
14) wykonanie niezbędnych elementów wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach;
15) Wymianę stolarki okiennej, parapetów w piwnicach i stolarki drzwiowej zewnętrznej
16) wykonanie niezbędnych elementów i instalacji przeciwpożarowych w celu dostosowania całego budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;
17) roboty malarskie;
18) pozostałe prace wymienione w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem wskazanych wyłączeń.
19) inne elementy nie wymienione niezbędne do wykonania remontu i przebudowy budynków uzgodnione z Zamawiającym w trakcie wykonywania robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Ozimska 60 A
Opole 45-368
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Sąd Rejonowy w Opolu
ul. Ozimska 60 A
Opole 45-368
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in