Dostawa sprzętu komputerowego.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez okres 12 miesięcy do lokalizacji PANA, z podziałem na 2 części:
1) Część 1 - fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w maksymalnej liczbie: 40 szt. komputerów przenośnych typu laptop wraz z dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem oraz 40 szt. stacji dokujących.
2) Część 2 - oprogramowania Microsoft Office Standard 2019 lub równoważnego w liczbie 40 sztuk,
2. Wykonawca może złożyć ofertę na obydwie części lub na wybraną przez siebie część zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ (część 1 2).
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych:
a) we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ – dla części 1 zamówienia;
b) w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ – dla części 2 zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

Kolejowa 1
Warszawa 01-217
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Polska Agencja Nadzoru Audytowego
Kolejowa 1
Warszawa 01-217
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in