Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. Słowackiego.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. Słowackiego w Gliwicach" w procedurze uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).
Dokumentację projektową należy wykonać na podstawie koncepcji, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
Dokumentacja projektowa winna być zgodna z dokumentem opracowanym na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: "Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej" dostępnym na stronie: http://bip.metropoliagzm.pl/uchwala/124959/uchwala-nr-22-2019
Wymagany termin rękojmi: Jednostka Projektowania udzieli Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację, od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy do czasu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji, jednakże nie dłużej niż 5 lat, licząc od daty protokolarnego odbioru opracowania dokumentacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 08:30


» Location

Ul. Zwycięstwa 21
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Ul. Zwycięstwa 21
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in