Dostawa nowego samochodu służbowego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki nowego fabrycznie samochodu osobowego typu liftback 5 osobowy – wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2020 dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą przy ul. Kolegialnej 17, 09-402 Płock.
2. Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Kolegialna 17
Płock 09-402
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Kolegialna 17
Płock 09-402
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in