Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku przedszkola na oddział przedszkola oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku przedszkola na oddział przedszkola oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych. Adres inwestycji: dz. nr ew. 742 i 745 obręb Godzianów jedn. ew. 101503_2 Godzianów, woj. łódzkie, pow. skierniewicki

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Klonowa 5
Godzianów 96-126
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Gminy w Godzianowie
ul. Klonowa 5
Godzianów 96-126
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in