Dostawę samochodu dostawczego typu furgon z wysokim dachem.

» Notice description

Dostawa samochodu dostawczego typu furgon z wysokim dachem. Fabrycznie nowy, nieużywany, technicznie sprawny, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2020.3. Wymagania dotyczące samochodu:
1) fabrycznie nowy, nieużywany, technicznie sprawny, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2020;
2) typ nadwozia – furgon z wysokim dachem;
3) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
4) posiadający homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
5) spełniający wymogi normy emisji spalin Euro 6d-Temp-EAP-ISC;
Szczegółowy opis parametrów znajduje się w Rozdziale III SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Filtrowa 1
Warszawa 00-611
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
Warszawa 00-611
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in