SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ORAZ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych artykułów oraz produktów spożywczych dla potrzeb Zamawiającego, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów.
2.Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - (zakres dostaw) został szczegółowy opisany w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ, będącego jej integralną częścią i jest podzielony na 10 części / pakietów, (Pakiety
Nr 1 do 10).
3. Szczegółowe zasady współpracy między Wykonawcą i Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (w szczególności sposób dostarczania towaru do magazynu Zamawiającego) oraz pozostałe wymagania nieujęte w SIWZ, zostały zawarte w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 09:30


» Location

ul. Wystawowa 1
Wrocław 51-618
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
ul. Wystawowa 1
Wrocław 51-618
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in