Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Szkolna 6, 66-010 Nowogród Bobrzański (6 części) w roku 2021 - dwie lokalizacje

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych dla Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim, działającego w dwóch lokalizacjach - 1) ul. Szkolna 6 i 2) ul. Kościuszki 42; podzielone na 6 części w ilościach wskazanych w Opisie Przedmiotu zamówienia (OPZ) odpowiednio do każdej części. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami, według zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 7.30 w terminie 1 dnia od złożenia zamówienia. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części. Szczegółowy opis zamówienia określa: 1. formularz OFERTA, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ogólny dla wszystkich części) stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 3. Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ dostępny w oddzielnych plikach, tj.: a) dla części 1 - Opis przedmiotu zamówienia, b) dla części 2 - Opis przedmiotu zamówienia, c) dla części 3 - Opis przedmiotu zamówienia, d) dla części 4 - Opis przedmiotu zamówienia, e) dla części 5 - Opis przedmiotu zamówienia, f) dla części 6 - Opis przedmiotu zamówienia; 4. Wzór umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

SZKOLNA 6
NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 66-010
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

MIEJSKO GMINNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
SZKOLNA 6
NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 66-010
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in