Dostawa mięsa drobiowego oraz dostawa wędlin z mięsa drobiowego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw mięsa drobiowego oraz dostaw wędlin z mięsa drobiowego dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu
wg zestawienia asortymentowo – ilościowego zawartego w tabeli zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy) oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

Bukowska 34
Poznań 60-811
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Meat, poultry, fish and seafood

» Buyer data

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Bukowska 34
Poznań 60-811
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in