Świadczenie usług w zakresie obowiązkowego żywienia zbiorowego dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Oświęcimiu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w KPP w Oświęcimiu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z w/w grupy osób żywionych znajduje się w załączniku nr 2 do OGŁOSZENIA.
3. Miejscem świadczenia usług jest siedziba KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Oświęcimiu: ul. Stanisława Wyspiańskiego 2, 32-600 Oświęcim.
4. Świadczenie usług obowiązkowego żywienia zlecone będzie w oparciu o obowiązujące przepisy resortowe, w których ustalone są przez MSWiA dzienne normy wyżywienia i ściśle określone stawki pieniężne poszczególnych norm oraz przypadki ich stosowania.
5. Rodzaj posiłków przygotowanych w ramach poszczególnych norm wyżywienia jest określony w załączniku nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA), a przewidywana ilość norm wyżywienia w okresie trwania umowy została wyszczególniona w załączniku nr 3 do OGŁOSZENIA (kolumna 7 tabeli). Zasady rozliczenia stawek pieniężnych w ramach wyżywienia zostały określone w § 2 umowy (załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA).
6. Usługa żywienia będzie świadczona w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przewidywane ilości norm wyżywienia podane w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu są wartościami prognozowanymi. Wartości te wskazane są jedynie w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego oraz nie stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. Jednocześnie, Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie min. 70% wartości umowy określonej w §8 ust. 1.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.12.2020 | 13:00


» Location

Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Food services

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in