Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasnopol

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Krasnopol.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

Wojska Polskiego 4
Krasnopol 16-503
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Krasnopol
Wojska Polskiego 4
Krasnopol 16-503
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in