DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA POTRZEBY 1 WSZK SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z ofertą cenową określoną w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2.1- 2.6 do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w 6 zadaniach:
Zadanie nr 1 - Test na obecność antygenu SARS-COV-2 wykrywający aktywne zakażenie.
Zadanie nr 2 - Testy do diagnostyki molekularnej do posiadanego analizatora BIOFIRE Film Array.
Zadanie nr 3 - Karty do identyfikacji oraz określania lekowrażliwości drobnoustrojów do posiadanego analizatora VITEK 2.
Zadanie nr 4 - Butelki do posiewów krwi i płynów ustojowych do posiadanego analizatora BACT-ALERT.
Zadanie nr 5 – Materiały do identyfikacji drobnoustrojów do posiadanego analizaotra VITEK MS.
Zadanie nr 6 - Barwniki do barwienia preparatów do posiadanego aparatu PREVI Color Gram

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.12.2020 | 09:00


» Location

Al. Racławickie 23
Lublin 20-049
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Al. Racławickie 23
Lublin 20-049
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in