Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu ultrasonograficznego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu ultrasonograficznego (zwanym dalej „przedmiotem zamówienia", „urządzeniem”), zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż (jeśli urządzenie wymaga montażu), pierwsze uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i diagnostyki przy użyciu dostarczonego urządzenia oraz w zakresie podstawowej konserwacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Henryka Sienkiewicza 7
Płońsk 09-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7
Płońsk 09-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in