Przebudowa budynku archiwum Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

» Notice description

Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Archiwum Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73A we Wrocławiu.
2) Na przedmiot zamówienia określony w pkt. 1) składa się następujący zakres robót:
• Wyburzenie ścian działowych,
• Demontaż istniejącej posadzki,
• Wzmocnienie fundamentów,
• Naprawa spękań istniejących ścian,
• Demontaż istniejących okien,
• Zamurowanie wskazanych wnęk okiennych,
• Wykonanie nowej posadzki,
• Zmniejszenie otworów na drzwi zewnętrzne,
• Montaż drzwi zewnętrznych,
• Budowa ścian wewnętrznych,
• Montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
• Oczyszczenie elewacji i docieplenie budynku,
• Hydroizolacja ścian fundamentowych,
• Usunięcie warstw wykończenia dachu, aż do płyt korytkowych,
• Wzmocnienie konstrukcji kratownic stalowych
• Naprawa, oczyszczenie i uzupełnienie płyt korytkowych,
• Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji dachu,
• Przebudowa i wykonanie instalacji niezbędnych do funkcjonowania archiwum w tym instalacji wodnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji i klimatyzacji, c.o. ct, ch, elektrycznej i niskoprądowej,
• Dostawa i montaż regałów stacjonarnych przesuwnych

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.12.2020 | 09:00


» Location

ul. H. Kamieńskiego
Wrocław 51-124
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. Kamieńskiego
Wrocław 51-124
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in