usługi dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów ZUOP w Otwocku - Świerku oraz ochrony radiologicznej Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie, a także prowadzenie pomiarów i ocena narażania personelu ZUOP w 2021 roku.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów ZUOP w Otwocku - Świerku oraz ochrony radiologicznej Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie, a także prowadzenie pomiarów i ocena narażania personelu ZUOP w 2021 roku.
Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:
Cześć I - Monitoring i ochrona radiologiczna w ZUOP (lokalizacja Otwock – Świerk)
Część II - Pomiary i oceny narażenia zewnętrznego i wewnętrznego personelu ZUOP
Część III - Wzorcowanie aparatury dozymetrycznej
Część IV - Monitoring i ochrona radiologiczna terenu KSOP
Część V - Monitoring i ochrona radiologiczna otoczenia KSOP
Część VI - Badania wybranych elementów środowiska na terenie i wokół KSOP


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Andrzeja Sołtana 7
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Andrzeja Sołtana 7
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in