Wykonywanie w 2021 roku remontów bieżących w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach budowlanych będących własnością Gminy Kwidzyn

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2021 roku remontów bieżących w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach budowlanych będących własnością Gminy Kwidzyn.
Remonty bieżące obejmują roboty ogólnobudowlane i drobne naprawy w obiektach budowlanych w zakresie konstrukcji dachów i pokryć dachowych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i energetycznych, przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, np.:
a) wymianę krokwi, łat i murłat a także wzmocnienie tych elementów oraz naprawa pokrycia dachowego;
b) czyszczenie i udrożnienie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich;
c) konieczną wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich;
d) naprawę poprzez prostowanie, mocowanie i lutowanie drobnych uszkodzeń obróbek blacharskich, daszków, pasów nadrynnowych i podrynnowych, parapetów, rynien, rur spustowych itp., łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym;
e) uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachówką oraz blachodachówką, a także innymi materiałami;
f) reperację, wymianę włazów dachowych, elementów drabin, klamer włazowych, ław kominiarskich itp.;
g) miejscową reperację odparzonego tynku bez względu na rodzaj podłoża;
h) uzupełnienie ubytków tynku (podłoża) wraz z przetarciem nowego tynku;
i) usunięcie drobnych uszkodzeń w elementach elewacji budynku;
j) dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz regulacja zamków itp. oraz szklenie, wymiana zamków i samozamykaczy;
k) drobne naprawy stolarki drzwiowej i wiatrołapów;
l) naprawę uszkodzeń posadzek, podłóg i schodów (np. poręczy, tralek słupów schodowych, stopni i podstopni);
m) odnowienie (malowanie) pomieszczeń;
n) wykonanie zewnętrznego komina;
o) uzupełnienie spoinowania zewnętrznego komina względnie uzupełnienie lub wymiana tynku na kominie;
p) przemurowanie pęknięć komina;
q) wymianę i osadzenie „wyczystek”;
r) uzupełnienie kratek wentylacyjnych;
s) wykonanie przełączeń wg wskazań opinii kominiarskich;
t) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
u) wymianę podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych;
v) wymianę tynków oraz roboty odgrzybieniowe;
w) przestawianie pieców kaflowych;
x) przebudowy obiektów budowalnych będących własnością gminy;
y) inne prace budowlane niewymienione powyżej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Grudziądzka 30
Kwidzyn 82-500
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
Kwidzyn 82-500
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in