Dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Lubinie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Lubinie w budynkach przy ul. Sokolej 44 oraz przy ul. Sowiej 7.
Przedmiot realizacji zamówienia podlega podziałowi na następujące części: Zadanie nr 1 - Mleko, produkty mleczarskie; Zadanie nr 2 - Mięso, produkty mięsne, wędliny; Zadanie nr 3 - Różne produkty spożywcze; Zadanie nr 4 - Produkty owocowo-warzywne; Zadanie nr 5 - Ryby i przetwory rybne; Zadanie nr 6 - Pieczywo; Zadanie nr 7 - Jaja; Zadanie nr 8 - Drób; Zadanie nr 9 - Mrożonki. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, partiami - według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Dostawy realizowane będą w okresie od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z jednomiesięczną przerwą w okresie wakacji.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Sokola 44
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Przedszkole Miejskie Nr 14
ul. Sokola 44
Lubin 59-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in