Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Cicha i ul. Złote Piaski w miejscowości Stężyca

» Notice description

Zadanie: „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Cicha i ul. Złote Piaski w miejscowości Stężyca”, której zakres robót obejmuje m.in.:
1. Roboty rozbiórkowe – rozebranie czasowych dróg kołowych z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni łącznie 621m2 z załadunkiem, transportem na odległość 1km z rozładunkiem.
2. Roboty ziemne – korytowanie mechaniczne w gruncie kat. Gr. I-IVw ilości 665,66 m3, profilowanie i zagęszczanie podłoża, załadunek oraz wywiezienie ziemi na odległość do 1km.
3. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm – 2266,98 m2
4. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm – 2266,98 m2
5. Wykonanie betonowej podbudowy gr. 20cm pod wyniesione skrzyżowanie -153,60 m2
6. Wykonanie regulacji pionowej studzienek i zaworów wodociągowych i gazowych – 25 szt.
7. Wykonanie regulacji pionowej włazów kanałowych – 8 szt.
8. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – krotność 2 – 2266,98m2.
9. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bituicznych gr. 4 cm – 2266,98 m2.
10. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bituicznych gr. 4 cm – 2266,98 m2.
11. Wykonanie wyniesionego skrzyżowania z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, kolorowej- 153,60m2.
12. Wykonanie koryta 10cm pod utwardzenie poboczy - 45,713m3.
13. Wykonanie utwardzenia poboczy tłuczniem gr. 10 cm po zagęszczeniu – 457,13 m2.
14. Dostawa i ustawienie słupków i zamocowanie znaków pionowych – 10 szt.
15. Wykonanie oznakowania poziomego (malowanie linii na jezdni) – 56,40m2.

Uwaga!
Zadanie nie obejmuje ustawienia krawężników i obrzeży, budowy chodników oraz wykonania zjazdów indywidualnych

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.12.2020 | 10:00


» Location

pl. Senatorski 1
Stężyca 08-540
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Stężyca
pl. Senatorski 1
Stężyca 08-540
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in