Sprzedaż i dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkół Podstawowych z terenu Gminy Stargard.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkół Podstawowych z terenu Gminy Stargard zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia ( transport lub koszt w cenie oferty) przedmiotu zamówienia – po uzgodnieniu terminu dostawy z osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego – w godz. 8.00- 15.00 w terminie trzech dni od zgłoszenia.

Parametry oleju:
• wartość opałowa nie niższa niż - 42,6 MJ/kg PN-C-96024;2011
• gęstość w temperaturze 15°C nie wyższa niż - 0,860 g/ml PN-C-96024;2011
• zawartość siarki nie większa niż - 0,10% (m/m)PN-C-96024;2011
• zawartość wody nie większa niż - 200 mg/kg PN-C-96024;2011
• zawartość stałych ciał obcych nie większą niż – 24 mg/kg PN-C-96024;2011

Ilość oleju:

• Szkoła Podstawowa w Pęzinie - 24 000 litrów rocznie
• Szkoła podstawowa w Grzędzicach - 22 000 litrów rocznie
• Szkoła Podstawowa w Małkocinie - 22 000 litrów rocznie

Olej opałowy musi spełniać Polską Normę i Aprobaty Europejskie oraz wymogi zawarte w SIWZ. Gęstość i parametry oleju opałowego muszą być zgodne ze świadectwem jakości dołączonym do dokumentu dostawy. Olej nie spełniający w/w wymogów nie zostanie przyjęty, dostawa zostanie zwrócona. W przypadku przyjmowania oleju w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego ilości na podstawie wskazań przepływomierza Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego.
Zamawiający oświadcza, że zakupiony przez niego olej opałowy wykorzystywany będzie wyłącznie do celów grzewczych. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się sukcesywnie (zgłoszenie telefoniczne), w miarę potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego przez Zamawiającego, określającego ilość oraz miejsce dostawy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 11:00


» Location

Pierwszej Brygady 35
Stargard Szczeciński 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński
Pierwszej Brygady 35
Stargard Szczeciński 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in