Wynajem 3 samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Działu Eksploatacyjnego w Rybniku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest wynajem trzech samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony przeznaczonego do transportu osób wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Działu Eksploatacyjnego w Rybniku. Transport będzie prowadzony głównie po drogach miejskich i osiedlowych.
Opis przedmiotu zamówienia:
Na potrzeby Działu Eksploatacyjnego Zamawiający przewiduje 3 samochody wraz z kierowcami: 3 samochody osobowo – towarowe z podwójną kabiną, ze skrzynią załadunkową o długości minimum 2,2 mb, pod plandeką, przystosowane do przewozu brygad roboczych i materiałów budowlanych, przewożące minimum 5 pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Samochody powinny być estetyczne i w dobrym stanie technicznym.
Zamawiający wymaga, aby kabiny i plandeki samochodów były bez reklam i napisów.
Wykonawca rozpoczyna i kończy pracę w miejscu siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej lub innym uzgodnionym wcześniej z osobą odpowiedzialną za wykonanie zadania ze strony Zamawiającego. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego będzie kierownik Działu Eksploatacyjnego lub osoba go zastępująca.
Zamawiający przewiduje czas pracy ww. samochodów dziennie w dni robocze zgodnie z czasem pracy obowiązującym w Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania mniejszej ilości godzin wynajmu samochodu wraz z kierowcą w zależności od jego potrzeb. Zamawiający zapłaci tylko za faktyczne godziny wynajmu samochodu wraz z kierowcą.
W przypadku awarii samochodu Wykonawca zobowiązany jest na okres naprawy podstawić inny samochód zastępczy o zbliżonych parametrach spełniających wymagania. W przypadku wystąpienia awarii samochodu podczas świadczenia usługi Wykonawca zobowiązany jest podstawić samochód zastępczy o zbliżonych parametrach spełniających wymagania w ciąg 60 minut od momentu zgłoszenia awarii. Czas dojazdu samochodu zastępczego na wyznaczone miejsce nie będzie wliczany do czasu pracy samochodu.
Zamawiający na czas wykonywania usługi przewiduje zamontowanie w każdym samochodzie Wykonawcy lokalizatora GPS, który będzie wskazywał miejsce pobytu samochodu oraz przebyte trasy na mapie. Dostęp do tych danych będzie miał Zamawiający a obsługa ww. urządzenia będzie obowiązkiem pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Montaż lokalizatora jest nieinwazyjny i polegać będzie na umieszczeniu modułu lokalizacyjnego w schowku albo w innym bezpiecznym miejscu w samochodzie i połączeniu go przewodem z terminalem przymocowanym na przyssawce do szyby oraz podłączeniu zasilania lokalizatora przewodem do gniazdka zapalniczki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezinwazyjnego przymocowania na drzwiach samochodu magnesowych tabliczek informacyjnych o wymiarach 42cm x 15cm o treści „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”. Tabliczki te wykonawca będzie miał obowiązek przymocowania na samochody podczas świadczenia usługi transportowej na rzecz Zamawiającego oraz zwrócić Zamawiającemu po realizacji zamówienia.
Zaleca się, aby samochody wykorzystywane do świadczenia usług wyposażone były w silniki spełniające wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin oraz wyposażone były w zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjne (świetlne) w kolorze pomarańczowym. Szczegółowy zakres usługi precyzuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Kościuszki 17
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
ul. Kościuszki 17
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in