Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach

» Notice description

Przedmiot zamówienia Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach w: - owoce i warzywa - artykuły spożywcze, - mięso i wędliny, - pieczywo, - słodycze, - nabiał - drób, ryby Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych przez kierownika stołówki. Dostawy następować będą na podstawie telefonicznego lub pisemnego zamówienia. Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru własnym środkiem transportu. Produkty spożywcze powinny być dobrej jakości, świeże, bez oznak zepsucia oraz z odpowiednim okresem ważności. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad jakościowych. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy na jego koszt. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany w umowie polegającej na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości dostarczanych produktów spożywczych ze względu na zwiększenie bądź zmniejszenie liczby uczniów uprawnionych do korzystania ze stołówki szkolnej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 10:00


» Location

Szkolna 8
Bojanów 37-433
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach
Szkolna 8
Bojanów 37-433
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in