Dostarczenie usług dostępu do Internetu dla Agend zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usług dostępu do Internetu dla Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich.
2. Zamówienie obejmuje zapewnienie usług dostępu do Internetu dla Agend Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w lokalizacjach:
a) 33-100 Tarnów Al. Solidarności 5-9, (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload),
b) 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52, (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload),
c) 32-600 Oświęcim ul. Górnickiego 1, (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload),
oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w lokalizacjach:
a) Nowy Sącz ul. Wazów 3 (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload),
b) Nowy Targ al. Tysiąclecia 35 (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload),
c) Chrzanów ul. Grunwaldzka 5 (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload),
d) Tarnów ul. Wałowa 10 (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload),
3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 4 do siwz.
4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.
5. Usługa dostępu do Internetu dla Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 i Budżetu Państwa.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 13:00


» Location

Basztowa 22
Kraków 31-156
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Internet and telephone services

» Buyer data

Województwo Małopolskie
Basztowa 22
Kraków 31-156
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.