Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku,dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ – tabele ofertowe z wykazem zamawianych wyrobów w podziale na części zamówienia. W załączniku nr 6 podane zostało przewidywane zużycie wyrobów w okresie objętym zamówieniem, podane wartości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 09:45


» Location

ul. 22 Stycznia 41
Wyrzysk 89-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
ul. 22 Stycznia 41
Wyrzysk 89-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in