Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców Domu Seniora-Rusinowa w Wałbrzychu

» Notice description

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie całodniowych posiłków dla 50 mieszkańców Domu Seniora- Rusinowa w Wałbrzychu z uwzględnieniem diet, na bazie kuchni Wykonawcy zlokalizowanej poza obiektem Zamawiającego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2. Całodzienne wyżywienie składa się z 4 posiłków, a dla osób z dietą cukrzycową- z 5.
3. Rzeczywista liczba posiłków w ramach zamówienia będzie wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Przedmiot zamówienia według kodu: CPV 55321000-6 usługi przygotowywania posiłków, CPV 55520000-1 usługa dostarczania posiłków.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

Os. Górnicze -
Wałbrzych 58-308
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Food services

» Buyer data

Dom Seniora - Rusinowa
Os. Górnicze -
Wałbrzych 58-308
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in