remont boisk na terenie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 12

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu boisk na terenie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 12.
2. Teren przeznaczony do remontu boisk zlokalizowany jest w Gdańsku, w dzielnicy Aniołki, w obrębie al. Zwycięstwa – będącej częścią głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta w Gdańsku, a linią kolejową z przystankiem SKM Gdańsk Stocznia, obejmuje Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, na działce ewidencyjnej nr 267/16 z obrębu 0056.
3. Roboty obejmują swoim zakresem remont trzech boisk sportowych na terenie Politechniki Gdańskiej. Funkcja terenu nie zmienia się. Przewiduję się wymianę istniejącej nawierzchni utwardzonej z mączki ceglanej na dwóch boiskach oraz wymianę piłkochwytów.
4. Zakres prac obejmuje wykonanie etapu I ujętego w dokumentacji projektowej, tj.:
a) Rozbiórka istniejących piłkochwytów i ogrodzeń
b) Budowa nowych piłkochwytów o wysokości H=4,0m oraz H=2,0m wraz z furtkami i bramami dwuskrzydłowymi
c) Budowa nowej nawierzchni poliuretanowej obramowanej obrzeżem betonowym na ławie betonowej
d) Demontaż odcinka nieczynnej kanalizacji
5. Przedmiot zamówienia określa: Projekt budowlany opracowany przez Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o. o., składający się z części opisowej i rysunkowej oraz STWIORB.
Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.12.2020 | 10:00


» Location

Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Politechnika Gdańska
Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in