Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

» Notice description

Przedmiotem postępowania jest:
PAKIET I
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności podmiotu wykonującego działalność leczniczą
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej
3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
PAKIET II
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk


Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 13:00


» Location

ul. Szpitalna 16
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Financial services category published on OnePlace in last 10 days.