Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku III

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 2, (9 Pakietów) .Szczegółowy opis zawarty jest w załącznikach nr 2. do SIWZ,
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia (tzn. będzie uprawniony do zamówienia niektórych produktów w ilościach większych aniżeli będzie wynikało to z przedmiotu umowy a niektórych produktów w ilościach mniejszych aniżeli określone w umowie ) przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia (ceny) zastrzeżonej dla wykonawcy w umowie , która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane przepisami prawa dokumenty, w szczególności atesty i dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym do stosowania w służbie zdrowia. Zamawiający nie żąda załączania do oferty tych dokumentów, jednak na potwierdzenie powyższych okoliczności Wykonawca jest zobowiązany przedstawić je na każde żądanie Zamawiającego lub wskazanie w poszczególnych pakietach.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.01.2021 | 10:00


» Location

64-000 Kościan


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7
64-000 Kościan
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in