Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (odbiór odpadów i przywózpojemników zbiorczych z oznakowaniem kodowym odpadu) dzierżawa pojemników-odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu - poniedziałki i czwartki.

» Notice description

Świadczenie usług odbioru,transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 10:30


» Location

ul. Jana Pawła II 2
Pyrzyce 74-200
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
ul. Jana Pawła II 2
Pyrzyce 74-200
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in