przeprowadzenie ogólnopolskiego badania marketingowego dotyczącego problematyki zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach

» Notice description

Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania marketingowego dotyczącego problematyki zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach.
Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania marketingowego wśród minimum 300 pracowników (w pierwszej kolejności tych, w których zakresie obowiązków znajdują się działania z zakresu zarządzania różnorodnością, bądź jeśli w organizacji obowiązki takie są podzielone - z odpowiednimi do problematyki badania osobami z działu HR) reprezentantów firm średnich i dużych (biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych osób, czyli od 50 pracowników według nomenklatury GUS) oraz dostarczenie raportu z jego realizacji wraz z opracowaniem statystycznym, opisem.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 11:30


» Location

al. Jana Pawła II 22a
Szczecin 70-453
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Market research and development

» Buyer data

Uniwersytet Szczeciński
al. Jana Pawła II 22a
Szczecin 70-453
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in