sprzęt medyczny jednorazowego użytku

» Notice description

sprzęt medyczny jednorazowego użytku: strzykawki, kaniule, igły medyczne, przyrządy do przetaczania, strzykawki, cewniki, kaniule, produkty do higieny pacjenta, igły do znieczuleń, sprzęt jednorazowego użytku ogólnomedyczny, sprzęt jednorazowego użytku chirurgiczny, cewniki, nebulizatory, maski, rurki intubacyjne jednorazowego użytku, sprzęt jednorazowego użytku ginekologiczny, sprzęt od endoskopii, wkłady workowe, klipsy do laparoskopii, zestawy do odsysania i punkcji, cewniki, dreny sondy, zgłębniki, pokrowiec na przewody tubus, siatki i taśmy ginekologiczne, siatki przepuklinowe niedocięte, docięte, pępkowe i najelitowe, obwody oddechowe do respiratora, folia chirurgiczna jałowa, igła transferowa, sprzęt jednorazowego użytku ortopedyczny. Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich części. Zamawiający nie stawia w tym zakresie ograniczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametrowy i ilościowy zawierają Formularze Cenowe załączniki nr 2, nr 3 i nr 4.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Kazimierza Wielkiego 4
Lesko 38-600
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kazimierza Wielkiego 4
Lesko 38-600
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in