„Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, spawarki światłowodowej i reflektometru dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, spawarki światłowodowej i reflektometru dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”
w zakresie:
Część 1 - Dostawa komputerów przenośnych;
Cześć 2 – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych;
Część 3 – Dostawa spawarki światłowodowej i reflektometru;
Część 4 - Dostawa sprzętu komputerowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części VI SIWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji dla części 1 i części 4 w zakresie :
1.Część 1: Komputer przenośny 10 szt. + prawo opcji dodatkowo maksymalnie 4 sztuki (maksymalnie 40% wartości szacunkowej)
2.Część 4: Dysk SSD – 50 szt. + prawo opcji dodatkowo maksymalnie 20 sztuk (maksymalnie 40% wartości szacunkowej )


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 10:00


» Location

Georgiusa Agricoli 2
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Georgiusa Agricoli 2
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in