Dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą do kotłowni będących własnością Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu szacunkowej ilości 150 m3 lekkiego oleju opałowego, użytkowanego do celów grzewczych.
2. Zamawiający wskazuje poniżej miejsca dostaw lekkiego oleju opałowego oraz pojemności kotłowni:
1) Obiekt przy ul. Kościuszki 127 we Wrocławiu – 5 500 litrów,
2) Obiekt przy ul. Karmelkowej 31 we Wrocławiu – 10 000 litrów,
3) Obiekt przy ul. Białowieskiej 1 we Wrocławiu – 6 000 litrów,
4) Obiekt przy ul. Pątnowskiej 50 w Legnicy – 20 000 litrów,
5) Obiekt przy ul. Ludowa 63 w Wałbrzychu – 6 000 litrów,
6) Obiekt przy ul. Kolejowej 23 w Nowej Rudzie – 6 000 litrów.
3. Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego oleju opałowego w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania spowodowanego warunkami atmosferycznymi.
5. Dostarczany olej opałowy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2008 z późn. zm.).
6. Dostarczany olej opałowy musi spełniać także parametry obowiązującej normy jakościowej Przetwory naftowe - oleje opałowe: PN-C 96024:2011 w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L1: 1) wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg, 2) gęstość w temperaturze 15 oC - max 860 kg/m3, 3) temperatura zapłonu - min + 56 oC, 4) barwa – czerwona, 5) zawartość siarki - max 0,1 %.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 10:00


» Location

Powstańców Śląskich 24,26
Wrocław 53-333
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Powstańców Śląskich 24,26
Wrocław 53-333
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in