Dostawa 58 sztuk laptopów w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie: Dostawa 58 sztuk laptopów w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych stanowi załącznik A do SIWZ
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Partyzantów 2
Chrzanów 32-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Powiat Chrzanowski
ul. Partyzantów 2
Chrzanów 32-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.