Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Miasta Dęblin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest
Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Miasta Dęblin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników WTZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki
do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Miasta Dęblin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, dotyczący części I zamówienia. Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia, dotyczący zamówienia Załącznik nr 4: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjną treść klauzul dodatkowych, dotyczący zamówienia Załącznik nr 5: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący zamówienia.
Każdy z wykonawców przed złożeniem oferty może dokonać oglądu (lustracji) miejsc zgłaszanych do ubezpieczenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zapis niniejszy
w żadnym wypadku nie stanowi obowiązku wykonawcy do odbycia wizji w terenie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Rynek 12
Dęblin 08-530
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Miasto Dęblin
ul. Rynek 12
Dęblin 08-530
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in